(PO) Horawood, s.r.o., IČO 31600751

Skalité 106, 02314 Skalité

Spisová značka, typ konania:
1K/3/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
od 05.05.2021
Stav konania:
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.03.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.04.2021 - Začaté konkurzné konanie
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horawood, s.r.o., IČO 31600751, Skalité 106, 02314 Skalité, Slovensko
Lehoty:
19.05.2021 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
20.05.2021 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
18.06.2021 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
21.06.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
28.06.2021 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
Zobraziť viac
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 73 223,62 € , majetok v hodnote 55 545,83 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie