(PO) Horawood, s.r.o., IČO 31600751

Skalité 106, 02314 Skalité

Spisová značka, typ konania:
1K/3/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
od 05.05.2021
Stav konania:
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.03.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.04.2021 - Začaté konkurzné konanie
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horawood, s.r.o., IČO 31600751, Skalité 106, 02314 Skalité, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--