Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/56/2021

(FO) Radič Jozef (14.10.1986)

Cementárenská cesta 4637, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/56/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
30.03.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.03.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Radič Jozef, Cementárenská cesta 4637, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie