Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/64/2021

(FO) Gáll Ivan (30.10.1986)

Krivany , 08271 Krivany

Spisová značka, typ konania:
5OdK/64/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
08.04.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.03.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.04.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gáll Ivan, , 08271 Krivany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie