Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/64/2021

(FO) Kohan Štefan (23.02.1980)

Vranov nad Topľou , 09301 Vranov nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
3OdK/64/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
08.04.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
19.03.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.04.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kohan Štefan, , 09301 Vranov nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie