(PO) M press, s.r.o. v likvidácii, IČO 45511349

Astronomická 3220/5, 82105 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
33K/12/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
--
Stav konania:
08.04.2021 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.03.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.04.2021 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
M press, s.r.o. v likvidácii, IČO 45511349, Astronomická 3220/5, 82105 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--