(PO) Auto-Moto-Raj s. r. o., IČO 36821551

Jozefa Martinčeka 1055, 01303 Varín

Spisová značka, typ konania:
10K/6/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gulčiková
Správca:
--
Stav konania:
09.04.2021 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
23.03.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
09.04.2021 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Skutecký Filip, J. G. Tajovského 930, 01303 Varín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--