Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. B1-4OdS/1/2021

(FO) Fazekašová Rita (18.02.1975)

Tomášovská 25/A , 90029 Nová Dedinka

Spisová značka, typ konania:
B1-4OdS/1/2021, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Stav konania:
26.05.2023 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
História stavov konania:
16.03.2021 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
26.05.2023 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
História správcov:
od 23.04.2021
do 25.05.2023
Navrhovatelia:
Fazekašová Rita, Tomášovská 25/A , 90029 Nová Dedinka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--