Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/57/2021

(FO) Berky Vojtech (22.09.1968)

Zlatno 76, 98503 Zlatno

Spisová značka, typ konania:
4OdK/57/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
09.04.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.03.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.04.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Berky Vojtech, 76, 98503 Zlatno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--