(PO) MODŘANY Slovakia, a. s., IČO 34137335

Pribinova 10, 81109 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3K/11/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
11.05.2016 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
17.03.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
27.04.2016 - Začaté konkurzné konanie
11.05.2016 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
MODŘANY Slovakia, a. s., IČO 34137335, Pribinova 10, 81109 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--