Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/61/2021

(FO) Záslav Ivan (04.04.1995)

Cementárenská cesta 4640, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/61/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
09.04.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.03.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.04.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Záslav Ivan, Cementárenská cesta 4640, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
26.04.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
24.05.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.06.2021 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
23.06.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--