Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/62/2021

(FO) Spišiak František (09.09.1958)

Králická 1, 97634 Králiky

Spisová značka, typ konania:
4OdK/62/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 09.04.2021
Stav konania:
09.04.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.03.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.04.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Spišiak František, Králická 1, 97634 Králiky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--