Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/59/2021

(FO) Krajlik Rastislav (17.07.1975)

Smreková 3379, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
5OdK/59/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Stav konania:
09.04.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.03.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.04.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Krajlik Rastislav, Smreková 3379, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--