(PO) QUEEN SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO 35781980

Šenkvická 12/D, 90201 Pezinok

Spisová značka, typ konania:
8K/15/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
08.09.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.04.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
28.04.2016 - Začaté konkurzné konanie
08.09.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 23.06.2016
do 07.09.2016
Navrhovatelia:
JUDr. Bohumír Bláha, IČO , Hurbanovo nám. 5 , 81103 Bratislava 1, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--