Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/71/2021

(FO) Bačo Patrik (17.07.1992)

Družstevná 498, 09413 Sačurov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/71/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
21.04.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
31.03.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.04.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bačo Patrik, Družstevná 498, 09413 Sačurov, Slovensko
Lehoty:
06.05.2021 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
07.06.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
15.06.2021 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
21.06.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
07.07.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--