Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/76/2021

(FO) Bilý Ján (12.03.1963)

Kurov 164, 08604 Kurov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/76/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 27.04.2021
Stav konania:
03.05.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.04.2021 - Vyhlásený konkurz
03.05.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bilý Ján, 164, 08604 Kurov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie