Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/63/2021

(FO) Holička Juraj (25.01.1964)

Kosorín 148, 96624 Kosorín

Spisová značka, typ konania:
2OdK/63/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
23.04.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.03.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.04.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Holička Juraj, 148, 96624 Kosorín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie