Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/51/2021

(FO) Kocziszki Emil (09.06.1972)

Studená strana 827, 94603 Kolárovo

Spisová značka, typ konania:
31OdK/51/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kocziszki Emil, Studená strana 827, 94603 Kolárovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie