Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/47/2021

(FO) Homola Jozef (08.08.1975)

Nová 132, 93538 Lok

Spisová značka, typ konania:
27OdK/47/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
22.04.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.04.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Homola Jozef, Nová 132/25 , 93538 Lok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 11 927,06 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--