Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/63/2021

(FO) Boroš Ivan (25.10.1966)

Hlavná 1, 91926 Zavar

Spisová značka, typ konania:
26OdK/63/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Boroš Ivan, Hlavná 1, 91926 Zavar, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie