(FO) Pecha Ondrej (23.01.1974)

Vikárska 1077/15 , 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
27K/7/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
28.05.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.03.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
16.04.2016 - Začaté konkurzné konanie
28.05.2016 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pecha Ondrej, Vikárska 1077/15 , 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--