Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/62/2021

(FO) Michalica Dalibor (02.09.1986)

Mateja Bela 4665, 92101 Piešťany

Spisová značka, typ konania:
36OdK/62/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Michalica Dalibor, Mateja Bela 4665, 92101 Piešťany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie