Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/83/2021

(FO) Huňadyová Katarína (14.04.1992)

Brezovica 19, 08274 Brezovica

Spisová značka, typ konania:
5OdK/83/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Huňadyová Katarína, 19, 08274 Brezovica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--