Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/77/2021

(FO) Gulik Juraj (11.09.1976)

Banská Bystrica , 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/77/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
02.02.2022 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
01.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.04.2021 - Vyhlásený konkurz
02.02.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gulik Juraj, , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie