Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/94/2021

(FO) Majkut Ján (16.12.1980)

Športová 358, 05971 Ľubica

Spisová značka, typ konania:
5OdK/94/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 11.05.2021
Stav konania:
03.09.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.05.2021 - Vyhlásený konkurz
03.09.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Majkut Ján, Športová 358, 05971 Ľubica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--