Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/82/2021

(FO) Porubská Erika (30.05.1962)

Magurská 19 , 97411 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/82/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
08.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Porubská Erika, Magurská 19 , 97411 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie