Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/81/2021

(FO) Masárová Jana, Bc. (22.05.1972)

A. Hlinku 904/12 , 96212 Detva

Spisová značka, typ konania:
2OdK/81/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
od 08.05.2021
Stav konania:
08.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
07.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Masárová Jana, Bc., A. Hlinku 904/12 , 96212 Detva, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 23 076,09 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 1 080,00 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie