(PO) FitMax s. r. o., IČO 50890131

Stráž 223, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
1K/5/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
26.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
26.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 26.05.2021
do 15.06.2021
Navrhovatelia:
AKSK, s.r.o., IČO 36859711, Nám. SNP 15, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 569 757,54 € , majetok v hodnote 580 870,07 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie