Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/53/2021

(FO) Haxerová Marta (17.03.1961)

Komárno , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
27OdK/53/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
03.02.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.04.2021 - Vyhlásený konkurz
03.02.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Haxerová Marta, , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--