Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/60/2021

(FO) Střeštíková Adriana (25.06.1966)

Zváračská 1399/8 , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
27OdK/60/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Střeštíková Adriana, Zváračská 1399/8 , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--