Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/74/2021

(FO) Ištoková Magdaléna (20.06.1978)

Dechtice 231 , 91953 Dechtice

Spisová značka, typ konania:
26OdK/74/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
od 13.05.2021
Stav konania:
19.10.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
22.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.05.2021 - Vyhlásený konkurz
19.10.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ištoková Magdaléna, Dechtice 231 , 91953 Dechtice, Slovensko
Lehoty:
28.05.2021 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
28.06.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
07.07.2021 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
12.07.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.07.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie