Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/72/2021

(FO) Burza Jozef (18.09.1971)

Považany , 91626 Považany

Spisová značka, typ konania:
38OdK/72/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Burza Jozef, , 91626 Považany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie