Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/74/2021

(FO) Obyvateľ Dušan (16.03.1976)

Opatovce nad Nitrou , 97202 Opatovce nad Nitrou

Spisová značka, typ konania:
38OdK/74/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 05.05.2021
Stav konania:
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Obyvateľ Dušan, , 97202 Opatovce nad Nitrou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie