Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/25/2021

(FO) Moravčíková Eva (31.01.1973)

A. Kostolného 318/5 , 03101 Liptovský Mikuláš

Spisová značka, typ konania:
10OdK/25/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gulčiková
Správca:
Stav konania:
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Moravčíková Eva, A. Kostolného 318/5 , 03101 Liptovský Mikuláš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--