Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/81/2021

(FO) Minárech Miloš (05.05.1976)

Stred 55, 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
40OdK/81/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
06.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Minárech Miloš, Stred 55, 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 970 377,70 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie