Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 9OdS/1/2021

(FO) Majerský Ján (18.01.1964)

Gemerská 1776, 01008 Žilina

Spisová značka, typ konania:
9OdS/1/2021, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Katarína Muráriková
Správca:
Stav konania:
14.05.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
06.07.2021 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
03.05.2021 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
14.05.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Majerský Ján, Gemerská 1776, 01008 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie