Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/74/2021

(FO) Vörös František (30.10.1984)

Poľná 658, 94656 Dulovce

Spisová značka, typ konania:
23OdK/74/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
od 29.05.2021
Stav konania:
29.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vörös František, Poľná 658, 94656 Dulovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie