Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/56/2021

(FO) Ráková Alžbeta (14.07.1989)

Robotnícka 1438, 90301 Senec

Spisová značka, typ konania:
33OdK/56/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
Stav konania:
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie