Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/90/2021

(FO) Čikel Marián (18.02.1969)

Hlavná 80, 95176 Tesárske Mlyňany

Spisová značka, typ konania:
23OdK/90/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
15.03.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.06.2021 - Vyhlásený konkurz
15.03.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Čikel Marián, Hlavná 80, 95176 Tesárske Mlyňany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie