Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/126/2021

(FO) Čopáková Renáta (22.08.1977)

Papín 133 , 06733 Papín

Spisová značka, typ konania:
5OdK/126/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 29.12.2022
Stav konania:
14.09.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
14.09.2023 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 06.09.2021
do 06.09.2021
od 19.05.2021
do 05.09.2021
Navrhovatelia:
Čopáková Renáta, Papín 133 , 06733 Papín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
2 roky a 118 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
231 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie