Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/126/2021

(FO) Čopáková Renáta (22.08.1977)

Papín 133 , 06733 Papín

Spisová značka, typ konania:
5OdK/126/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 19.05.2021
do 05.09.2021
Navrhovatelia:
Čopáková Renáta, Papín 133 , 06733 Papín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie