Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/59/2021

(FO) Peksa Lukáš (28.05.1980)

Žehrianska 3180, 85107 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
27OdK/59/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
26.03.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.07.2021 - Vyhlásený konkurz
26.03.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Peksa Lukáš, Žehrianska 3180, 85107 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie