Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/122/2021

(FO) Duždová Ivana (12.04.1984)

M. R. Štefánika 145, 08222 Šarišské Michaľany

Spisová značka, typ konania:
3OdK/122/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 20.05.2021
Stav konania:
13.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
18.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.06.2021 - Vyhlásený konkurz
13.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Duždová Ivana, M. R. Štefánika 145, 08222 Šarišské Michaľany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie