Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 40R/1/2021

(PO) FeMaDa, s.r.o., IČO 36301469

Papradno 511, 01813 Papradno

Spisová značka, typ konania:
40R/1/2021, Reštrukturalizácia
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
12.06.2021 - Povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
21.05.2021 - Podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
03.06.2021 - Začaté reštrukturalizačné konanie
12.06.2021 - Povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
FeMaDa, s.r.o., IČO 36301469, Papradno 511, 01813 Papradno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie