Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/71/2021

(FO) Hír Atila (01.10.1965)

Bajč 114, 94654 Bajč

Spisová značka, typ konania:
23OdK/71/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
29.12.2021 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
12.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.05.2021 - Vyhlásený konkurz
29.12.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hír Atila, 114, 94654 Bajč, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie