Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/88/2021

(FO) Čup Anton (14.03.1971)

Ľubica , 05971 Ľubica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/88/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
11.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čup Anton, , 05971 Ľubica, Slovensko
Lehoty:
28.06.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
26.07.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
05.08.2021 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
10.08.2021 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
25.08.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie