Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/90/2021

(FO) Kura Stanislav (12.08.1965)

Vyšný Žipov 102, 09433 Vyšný Žipov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/90/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kura Stanislav, 102, 09433 Vyšný Žipov, Slovensko
Lehoty:
28.06.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
27.07.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
06.08.2021 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
11.08.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
26.08.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--