Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/133/2021

(FO) Kedzuchová Anna (08.11.1953)

Karola Kuzmányho 29 , 06001 Kežmarok

Spisová značka, typ konania:
3OdK/133/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 26.05.2021
Stav konania:
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kedzuchová Anna, Karola Kuzmányho 29 , 06001 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--