Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/134/2021

(FO) Pačaj Milan (20.07.1968)

Priečna 275, 05914 Spišský Štiavnik

Spisová značka, typ konania:
3OdK/134/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 26.05.2021
Stav konania:
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pačaj Milan, Priečna 275, 05914 Spišský Štiavnik, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--