(PO) CIBS s.r.o., IČO 36664286

Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
32K/3/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
--
Stav konania:
12.06.2021 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
25.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.06.2021 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
CIBS s.r.o., IČO 36664286, Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--