Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/104/2021

(FO) Radič Ivan (04.02.1991)

Jánošíkova 255, 98055 Klenovec

Spisová značka, typ konania:
4OdK/104/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
03.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Radič Ivan, Jánošíkova 255, 98055 Klenovec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie